Om oss

Olov Enström Investment AB har sedan starten år 2000 medverkat som rådgivare vid över 350 företagsöverlåtelser och kan möta dig med en överlägsen erfarenhet och kunskap om företagsöverlåtelser och har därigenom etablerat sig som en ledande rådgivare på den nordiska marknaden. Huvudsakliga rådgivningen sker mot bolag med omsättning 10 – 500 Mkr och omfattar hela överlåtelseprocessen från uppdragets intag till överlåtelseavtal och tillträde.

Sedan årsskiftet 2016/2017 är huvudkontoret etablerat i centrala London med filial i Stockholm.

 

Olov Enström  VD -  Ingenjör, flygofficer samt civilekonom. Har en lång erfarenhet av ledande befattningar i en skogskoncern samt investmentbolag som vice VD, VD i dotterbolag och koncernkontroller.